Sunday, August 31, 2008

Bad Beer

Masama ang mag Bintang!

**Bintang is tagalog or the Filipino word for accuse.